Schubert 1957 Kadife Tuvalet.


Kadifeden : Kumaşların içinde kadife senelerden beri moda aleminde süksesini muhafaza etmektedir. Fotoğrafta siyah kadifeden bir tuvalet görülmektedir. Pelerin şeklindeki ikinci eteğe beyaz taftadan bir astar geçirilmiştir. Eteğin sol yanından başlayıp çaprazlama olarak aşağıya doğru inen kısım taşlarla işlenmiştir. Schubert