Şeyh Galip'in el yazısı.


Divan edebiyatı 18. yüzyıl en büyük şairlerinden Şeyh Galib'e ait el yazısı.