Bir gün sıra sana da gelecek. Nasihatçi olarak ölüm yeter.


Bir gün sıra sana da gelecek. Nasihatçi olarak ölüm yeter.
(Fudayl Bin İyad Bin Mes'ud Bin Bişr)
Baki olan O'dur.
Kazasker cami musalla taşı