Enderunlu Fazıl "Hamam" minyatürü.


Enderunlu Fazıl'ın Hubanname Zenanname adlı eserinin minyatürlü bir nüshasında hamamda banyo yapan kadınlar sahnesi 1789.