Fener Köşkü, Cornelius Loos betimlemesi.


Fener köşkünün Cornelius Loos tarafından yapılmış iki ayrı betimlemesi  (1710)
Stockholm ulusal müzesi  

Bugünkü Fenerbahçe semtinde ucunda Fenerbahçe fenerinin bulunduğu yarımada da Fener bahçesi içinde Osmanlı döneminde varlığı bilinen padişah köşkü.
Bu mahalde Bizans döneminde de bahçe ve saraylar bulunduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren bahçe içinde köşkler bulunduğu bunların birinci Selim (1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde yenilendiği bilinmektedir. Evliya Çelebi Fener köşkünün Mimar Sinan eseri olduğunu söylemektedir. Mimar Sinan'ın eserlerini kaydeden Mustafa Sa'i Çelebi'nin Tezkiretü'l bünyan'ı da Fener köşkünü Mimar Sinan eserleri arasında saymaktadır.
Arşiv belgelerine göre burada tam teşekküllü bir saray bulunduğu anlaşılmaktadır. üçüncü Ahmed'in saltanatı sırasında (1703-1730) 1704'de bütün köşkler gibi bu köşkte onarılmıştır. Köşkün havuzu 1730'da damat İbrahim paşa tarafından yeniletilmiştir.