Fenerbahçe feneri, Kalamış.


1900'lerin başlarına ait bir kartpostal'da Fenerbahçe feneri ve Kalamış
(Le phare de Kalamisch sur la mer de Marmara - Constantinople )

Michel François Préault gravürü ile Fenerbahçe ve Fenerbahçe feneri 1817  

1992 senesi Fenerbahçe feneri görünümü.