Ferah Tiyatrosu.Ferah tiyatrosunun Darülbedayi tarafından kullanıldığı döneme ait görüntü.
Ferah tiyatrosu : Şehzadebaşı semtinde şehzade caddesi no. 14-16'da yer almış tiyatro binası.
1911 senesinde inşa edilmiştir. 2. meşrutiyet'in ortaya çıkardığı canlı tiyatro ortamında birçok topluluk burada oyunlarını sergilemiştir.  Ama adını duyurmasında en önemli neden 1924'de Muhsin Ertuğrul önderliğinde Darülbedayi'den ayrılan bir grup sanatçının kurmuş olduğu topluluğun burada bir sezon boyunca verdiği temsillerdir. Aralık 1924'den başlayıp mayıs 1925'e kadar süren ve "ferah dönemi" olarak adlandırılan bu sezonda öğrenciler için indirimli matineler düzenlendi, salonun dışına ve civara pankartlar asıldı, halkı tiyatro konusunda bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.
1928'de sinemaya dönüştürülen mekan bazı zamanlarda tiyatro toplulukları için yine hizmet vermeye devam etti. 1941'de yanan binanın yerine ilerleyen zamanda Şehzadebaşı sineması inşa edildi.