Gül Atal


Amerika'da başarı kazanan bir Türk öğrencisi daha !
İzmir Amerikan kız kolejinden 1955-1956'da birincilikle mezun olan Gül Atal okul idaresi tarafından Amerika'daki Missouri lindenwood kolejine gönderilmiştir. Orada dünya edebiyatı ve modern sanat tahsil etmekte ve her sömestr sonunda şeref listesinin başına geçmektedir. Çalışkanlığını ve hattı hareketini takdirle karşılayan mektep komitesi kendisine iki yıl parasız tahsil hakkını ve 350 dolarlık şeref mükafatını vermiştir. Gül Atal ayrıca memleketini en iyi temsil eden öğrencilere verilen 75 dolarlık mükafatı da kazanmıştır. Türkiye hakkında yapmış olduğu müspet tesir ve propagandadan dolayı Gül Atal'ı biz de tebrik ederiz...1957