Matrakçı Nasuh, Fatih külliyesi gravürü.


Matrakçı Nasuh'un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han adlı yapıtındaki bir minyatürden alınan ayrıntıda Fatih külliyesi betimlemesi 1537.