Mehmet ve Babühan işlerbaş.


* Bu iki yaşlı insan minnet duyguları içinde varlıklarını Kızılay'a verdi.
Varlıklarını Kızılay'a verdiler
(Kayseri - Özel servis)
Bugüne kadar Kızılay'a çeşitli bağışlarda bulunan Mehmet ve Babühan İşlerbaş adındaki karı koca  son olarak 300.000 liralık tüm servetlerini Kızılay'a bağışlamışlardır. Hayatta kimsesiz olan fakat yardımseverlikleri ile tanınan yaşlı karı koca Kızılay'a başvurarak para ile taşınmaz mallarını bağışlamak isteğinde bulundular.


- "Hayatta kimsemiz yok. Bugüne kadar her türlü iyiliği Kızılay'dan gördük. Bu yüzden bütün servetimizi Kızılay'a veriyoruz..."


İyiliksever karı kocanın bu davranışları Kayseri'de takdirle karşılanmış. Kızılay yetkilileri de "Kendilerine minnettarız" demişlerdir...1977