Osmanlı Dönemi Falaka.


16. yüzyıl bir anonim yazma eserde kol teftişinde yakalanan suçlunun falakaya yatırılmasını betimleyen resim.

Viyana ulusal kitaplığı