Osmanlı dönemi Fenerli tercüman.


Sadrazamın elçi kabulünde Fenerli tercümanlar (oturan elçinin sağında siyah kalpaklı iki kişi Fenerli tercümanlardır. Önde yer alan siyah kürklü olan baş tercümandır.