Rahmi Koç babasını anlatıyor


Sayın Rahmi M. Koç'un kendisi ile aynı adı taşıyan müzesinde sergilenen balmumu heykeli.  

Koç topluluğu uluslararası iş aleminde çok geniş ilgi topladı.
Rahmi Koç babasını anlatıyor...
Son sayısında Koç grubuna geniş yer ayıran ve kapağını da Rahmi Koç'a tahsis eden yabancı iş aleminin ünlü yayın organı International management dergisi.
Türkiye çapında büyük gibi görünen firmaların çoğu dış dünyadaki büyük firmaların gölgesinde kaybolur. Bizimkiler o büyük firmalarla iş yapmaya kalktıklarında genellikle dolambaçlı yollardan kendilerini tanıtmak zorunda kalırlar.
Şimdi Koç holdingin bu barajı çok büyük rahatlıkla aştığı anlaşılıyor. Gerçi bu yeni bir olay değil ama geçen hafta büyük iş aleminin başlıca yayın organlarından biri olan International management dergisinin Koç ailesine ayırdığı yer ve aileyi olduğu kadar kuruluşu tanıtma üslubu büyük iş aleminde Koç holdinge verilen önemi gösteriyordu. Derginin kapağında Rahmi Koç'un resmi görülüyordu ve altında şu satırlar okunuyordu.
"Koç grubu ortak karar mekanizması içinde gelişiyor."
"Rahmi Koç, Türkiye'nin en büyük özel şirketinin kurucusu olan babasından denetimi devralmakta olan icra komitesine başkanlık ediyor."
Derginin konuya verdiği önem içeride buna dört tam sayfa ayırmasıyla daha iyi anlaşılıyordu. Bu sayfalardaki yazı şöyle başlıyordu :
- Babam yöneticilerimize şöyle öğütlerde bulunur : "Teleks mesajı yerine mektup, telgraf yerine teleks mesajı, telefon yerine telgraftan yararlanmayı tercih edin."
Bunları söyleyen Rahmi Koç'tu ve babasını anlatmaya şöyle devam ediyordu :
- Keza babam Vehbi Koç, gece yarısından sonra vitrin lambalarını söndürmemizi ister. Asansör kullanılacağı zaman iki asansörün birden çağrılmamasını ve bunlardan yalnız biri kullanılacağına göre gereksiz bir israf yapılmış olacağını herkese hatırlatır.
Dergi daha sonra şu bilgileri veriyor :
Koç, 1960'lar ortalarında uzun sürmüş muhafazakar gelişme yıllarından sonra Koç holdingi kurdu. Böylelikle 16 yaşındayken 7.5 dolar sermayeyle başladığı bakkallıktan gelişen 28 firmayı birleştirdi.
"Daha sonra holdingi yönetmek üzere bir komite kurdu ve başına da tek oğlunu getirdi. Rahmi Koç'un başında bulunduğu komite gelişme politikası izlemeye başladı ve şirket sayısı 28'den 56'ya yükseldi. Şimdi 45 yaşındaki Rahmi Koç bu firmalardan 40 tanesinin idare meclisi başkanıdır. Babası sadece 12 şirkette idare meclisi başkanlığı yapar."
"Şirketler grubunun birleştirilmiş satışları son 10 yılda %24 artarak 1976'da 1.1 milyar dolara (18 milyar 700 milyon lira) ve 1976'da ki brüt kazancı da 132 milyon dolara (2 milyar 244 milyon lira) yükselmiştir.
Tabii olarak grubun büyümesi yaşlı Koç'un hemen her gün yöneticilere göndermek zorunda kaldığı yazılı notların hacmini de genişletmiştir. Bu notlarda onları sadece gereksiz harcamalar bakımından uyarmakla kalmaz. Aynı zamanda yeni iş fırsatları, genel olarak işlerin gidişi, rakiplerin ne yaptıkları da belirtilir..."

16 yaşında 7.5 dolar sermaye ile başlayan işin ilginç öyküsü. 1977