Sahrayı Cedid Cami ve Çeşmesi, Erenköy - İstanbul.


1877 (1292) senesinde Sirkeci-Edirne demir yolu yapımı döneminde yol güzergahında kalması sebebiyle devlet ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla İstanbul Cankurtaran semtinden şu an bulunduğu Erenköy mahallesi Kadıköy bölgesine nakledilmiş cami. İlerleyen dönemlerde tekrar yol çalışmaları sebebiyle camiye ait mezarlık ayrık bir konumda kalmıştır.  

Caminin yol üzerinden görünümü. Mezarlık bölgesi fotoğrafın sağ kısmında 100 metre kadar ileride başlamaktadır.  

Camiye ait yol cepheli kitabe  

Çeşme ön cephe kitabesi :
Allah'ın lütfü ile tamam oldu iş bu eser. Çek besmeleyi şerifi iç abı hayatı deyiver elhamdülillah girsin vücudan eseri hayat.  

Çeşmenin arka görünümü.

Erenköy'de büyümek adlı Facebook grubu üyelerinden çeşme ile ilgili küçük bir not...
 "Küçük bir not; Sahrayıcedid Camii çeşmesi İzzet Balıkçı tarafından yapılmıştır. Yapımı sırasında gerçekleşen bir hikaye büyüklerimin anlatımıyla halen kulaklarımda..İzzet Balıkçı, çeşme yapımında bazı bölümlerinde kullanılacak kaliteli mermer arayışını sürdürürken, Karacaahmet mezarlığının karşısındaki mermercilerde dönemin iş adamlarından Sakıp Sabancı ile karşılaşır.Kendisine Sahrayıcedid' te herkesin faydalanabileceği bir çeşme yaptıklarını ve yapıma dair maddi katkı sağlayıp sağlayamayacaklarını sorar.Bunun üzerine Sabancı tüm çeşmenin tüm masraflarını karşılayabileceğini, ancak çeşmeye isminin verilmesini talep eder. İzzet Balıkçı ise isim kullanımının hayırla ilişkisi olmadığını belirterek teklifi reddeder.."