Selçuk Sultan Cami, Molla Gürani mahallesi - Fatih.


İstanbul, Haseki ile Aksaray arasında Millet caddesi üzerinde Molla Gürani mahallesinde yer alan; Selçuk hatun cami, Abbas ağa cami ve Tahta minare cami adlarıyla da bilinen cami. Cami Çelebi Mehmed hanın kızı Selçuk hatun tarafından Fatih Sultan Mehmed han zamanında inşa edilmiştir. İlerleyen yıllarda yangın geçiren cami Kızlar ağası Abbas ağa tarafından tadil ettirilmiş ve minber ilave ettirilmiştir. Millet caddesi genişletme çalışmalarında cami yıktırılarak daha ileri bir konumda 1964'de vakıflar idaresince Mimar Saim Ülgen'e yeniden inşa ettirilmiştir. Cami tek kubbeli, alt duvarlar kesme taştan, üst duvarlar kesme taş ve tuğla harmanı ile inşa edilmiştir. Son cemaat bölümü üç küçük kubbelidir. Mihrap, minber ve kürsü mermerdir. İç duvar etekleri seramiktir.Cami tek şerefeli bir minareye sahiptir. Caminin ilk banisi Selçuk hatun Bursa Yeşil türbede, ikinci banisi Abbas ağa Mısır'da medfundur...2014