1571 İnebahtı Deniz Savaşı.


7 Ekim 1571 tarihinde gerçekleşmiş olan İnebahtı deniz savaşında Malta ve Osmanlı kadırgaları arasında savaşı gösterir bir gravür.

(British Museum)