1897 Davutpaşa Kışlası önünde Osmanlı askerleri, Abdullah Biraderler.Abdullah biraderlerin Davutpaşa kışlası çalışmalarından, 1897 yılına ait bir grup Osmanlı askerinin Davutpaşa kışlası önünde fotoğrafları.