İstanbul Tulumbacıları.


1904 yılında yangını naralar atarak çevreye duyurmak ve tulumbalarını kaptıklarını gibi olanca hızlarıyla yangına ulaşmaya çalışan tulumbacılar bir yangına giderlerken....
1923 yılı Büyükdere tulumbacılarının hatıra fotoğrafı. (Turkish fire brigade, Buyuk-dere)İtfaiye teşkilatı bir yangına müdahale esnasında.