1919 Mütareke şehitleri Erşed bey ve Nihai bey'in mezarları.


İstanbul Divan yolu caddesi üzerinde bulunan Sultan 2. Mahmud türbesinde yer alan bir başka mezar. Mezarın önünde yer alan plakette "Mütarekede şehit edilen biri sivil biri kardeş" şeklinde ibare yer almakta.
Mezar kitabesinde ise
Erşed bey bölümünde : 1919 yılında Bostancı Kılavuz çayırında Rum eşkiyaları tarafından  öldürülen hariciye memuru Erşed bey.
Nihai Bey bölümünde : 1919 yılında Bostancı Kılavuz çayırında kardeşi Erşed bey ile birlikte öldürülen Nihai bey....
Ruhlarına Fatiha
Yazan iki kardeşe ait mezar...