Abdullah Galib Paşa'nın mezarı.


Evkaf Nazırı Abdullah Galib paşanın mezarı Divan yolu caddesi üzerinde yer alan 2. Mahmud türbesinde yer almaktadır.
Paşanın ölüm tarihi mezar üzerinde yer alan plaketten anlaşıldığı üzere Hicri 1322, Miladi 1902'dir