Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa.


Birinci ferik, bahriye nazırı Ali Rıza paşa 1854 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. Gazi Cafer paşa torunlarından Medet beyin oğludur. 1880 yılında mühendishane-i berri-i hümayun'dan topçu teğmen olarak mezun olmuştur ve akabinde Almanya'ya gönderilmiştir. 4 yıl eğitiminin ardından topçu harp okulu ve hassa ordusu sahra topçu alayı öğretmenliği vazifelerinde bulundu. 1897 Osmanlı-Yunan savaşına mirliva (tuğgeneral) rütbesiyle Alasonya ordusu topçu komutanı olarak iştirak etti. Akabinde ferikliğe (tümgeneral) terfi ettirildi ve kılıç ile taltif edildi. Bundan sonra Çatalca ve Boğaz tahkim görevlerinde bulundu. 1905 yılında birinci ferik (korgeneral) oldu.
2. meşrutiyetin ilanından sonra sırasıyla tophane ve askeri okullar nazırlığı, harbiye nazır vekilliği ve birkaç kez bahriye nazırlığı görevlerinde bulundu. 31 mart vakasında bahriye nazırıyken asilerce yaralandı. 1911-1912 Osmanlı - İtalyan harbinde Çanakkale müstahkem mevki komutanı idi. 1. dünya savaşında ayan azası oldu. 1920 yılında ayan birinci başkan vekili oldu. Sevr antlaşmasının kabulü için padişah Vahdettin tarafından toplanan saltanat şurasında tek muhalif oyu vererek karşı koydu.  1921 yılında İstanbul'da vefat etti. Allah rahmet eylesin.