Ali Sami 1893 Mebadi-i Usul-i Fotoğrafya.


Ali Sami bey'in 1893 yılında yayımladığı Mebadi-i Usul-i Fotoğrafya adlı kitabı (üst fotoğraf) ve Viyana'da Wachtl firmasına hazırlatmış olduğu fotoğrafhane kartlarının arka görünümü (alt fotoğraf)...