Amil Çelebi'nin Mezarı, Sahrayıcedid Mezarlığı.


Burada
Mülga Konya Mevlevihanesi postnişini
Amil Çelebi efendi ve refikaları Hanife hanım gömülüdür.
Ruhlarına Fatiha


Amil Çelebi
7-1-1930


Hanife Hanım
28-6-1931


Burada Hazreti Mevlana oğullarından
Çelebi Gazanfer Keymen ve refikaları Melek Keymen medfundurlar
Mevla rahmet eyleye...
Sahrayıcedid mezarlığı ziyaretinden...