Bab-ı Ali 1895 Abdullah Biraderler


Abdullah biraderler koleksiyonundan 1895 yılına ait bir başka nadide eser. Fotoğrafta Bab-ı Ali'nin giriş kapısı, sağda ve solda yer alan çeşme ve civarda bulunan halk görülmektedir.
La sublime porte 1895 - Constantinople
Abdullah Freres