Claire Sombert


Modern
Jean Babilee bütün kudretini modern mevzularda göstermiştir. En alt fotoğrafta görülen balletino genç balerinlerin toy heyecanını ifade eden bir koregrafidir. Mevzu ve dekor yoktur. Yalnız bir hissin etrafında toplanan ve dakikalarca süren hareketler mevcuttur. Delikanlı ve ölüm ile üçlü muvazene mevzu vardır. Birincisinde aşkı reddedilen bir delikanlı kendini asar. Bu delikanlı rolü Jean Babilee'nin en büyük rollerinden biridir. Üçlü muvazene bir jimnastikhanede geçer. İki genç kendileri gibi jimnastik yapan bir kız için kavga ederler. Fakat kız üstün jimnastiği ile her ikisini teskine muvaffak olur. Romeo ve Jülyet'te olduğu gibi burada da Claire Sombert dans etmektedir. Yaratılış da ise (alt fotoğraf) modern balenin şahikasına varılmıştır.  Bu balede müzik de atılmış; yalnız Jean Babilee ile arkadaşlarının ritmik hareketleri kalmıştır...1957