Davutpaşa Kışlası Topçular, 1898 Abdullah Biraderler.


Abdullah biraderler (Abdullah freres) koleksiyonundan 1898 senesinde Davutpaşa kışlasında talim esnasında görülen bir grup topçu askeri...