Doktor İshak Sükuti'nin mezarı.


Sultan 2. Mahmud türbesinde bulunan bir başka mezar. Mezar taşı kitabesinde şunlar yazmakta :
İttihat ve terakki kurucularından
Doktor İshak Sükuti
Burada yatar
1864-1901