Falih Rıfkı Atay, Şadi Kavur, Cemil Vafi, Hasan Saka, Nihat Erim, Feridun Cemil Erkin


Fotoğrafın en iyi hatıra olduğunu bu fotoğraf adeta haykırmakta. İşte Falih Rıfkı Atay, Şadi Kavur, başkonsolos Cemil Vafi ve eşi, Hasan Saka, Nihat Erim ve Feridun Cemil Erkin 1945 yılında böyle bir dost meclisinde hatıraları ile...