Fazıl Paşa'nın mezarı.


İstanbul, Divan yolu caddesi sultan 2. Mahmut türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğü mezarından bir başkası. Mezar taşından anlaşıldığı üzere Fazıl paşanın ölüm tarihi Hicri 1318 Miladi 1901 olarak görülmektedir.