Hattat Hafız Osman Zeki Bey'in mezarı.


Osmanlı dönemi hat sanatkarı hattat hafız Osman Zeki bey'in Divan yolu caddesi üzerinde bulunan 2. Mahmud türbesinde bulunan mezarı....

Plaketten görüldüğü üzere vefat tarihi
Hicri: 1308 Miladi 1890'dır...