İrlanda Bray Limanı


Işıklar Söndü
Bazı güney memleketleri normal bir sonbahar geçirirken kuzeyde şiddetli fırtınalar hüküm sürmekte ve deniz adeta kışı hatırlatan bir savletle kıyıları döverken, gök gürültüsünü andıran bir şiddetle mendireklerde ve liman ağızlarında patlamaktadır. Geçenlerde böyle bir fırtına esnasında İrlanda'nın Bray limanı mendireğindeki beton direklerden biri çökmüş ve mendireğin burnundaki fener yıkılmıştır. Yukarıdaki fotoğraf fener yıkılmadan birkaç saniye önce çekilmiştir. Fener otomatik olduğu ve içinde kimse olmadığı için insan kaybı olmamıştır... (1957)