Jean Babilee 1957 İstanbul.


Jean Babilee yalnız Fransa'da değil bütün dünyada şöhret yapmış bir bale sanatkarı. Tanınmış yıldızların bulunduğu grubu ile memleketimizi ziyareti bize bugüne kadar sahnelerimizde görülen bale temsilleri arasında en kudretli olanlardan birini seyretmek fırsatını vermiştir.
Klasik : Babilee grubunun repertuvarında her bale repertuvarında bir nevi mecburiyet haline gelen klasik bale de vardı. Mamafih Babilee'nin asıl sahası modern baledir. Hatta yeni bale anlayışından bir adım daha ileri gitmiş ve mevzu ile dekoru tamamen atarak balelerini münhasıran vücut hareketleri etrafında inşa etmiştir. Babilee Fransa'da tanınmış bir doktorun oğludur. Ailesinin itirazlarına rağmen 2. dünya harbinden sonra bale hayatına atılmıştır. Bugün ailesi ile beraber bütün Fransa kendisiyle iftihar etmektedir.
Romeo ve Jülyet (Alt fotoğraf) : Repertuvarın klasik mevzuları arasında bunların en ünlülerinden iki tanesi kuğu gölü ile Romeo ve Jülyet de yer almıştı. Her ikisinin müziği de Çaykovski'dendir. Üst fotoğrafta bir sahnesi görülen kuğular gölü bir ritm şaheseridir. Alt fotoğraf sahnesinde mülhem olduğu dramın bütün ıstırap ve saadetlerini hareketlerinde toplayan Romeo ve Jülyet görülmektedir. Koreografisini meşhur Serge Lifar'ın hazırladığı bu balede Paris opera yıldızlarından Claire Sombert ile A. Kalioujni dans etmişlerdir.
(1957 Hayat dergisi)