Kayravan Büyük cami 1898 Tunus.


Tunus Kayravan şehrinde bulunan Emevi dönemine ait caminin 1898 iç görünümü.