Kuşbakışı İzmir ve Kazazede İzmir Vapuru


Kuş bakışı İzmir 1957
Yaz günleri sıcaktan kavrulan sokaklarında sessizliğin hakim olduğu romantik İzmir, tıpkı divanına sere serpe uzanmış, kendini yelpaze ile serinleten bir sultan gibidir. Fotoğrafta görüldüğü gibi denize yaslanmış yeşil palmiyelerin tatlı rüzgarı altında serinlemeye çalışmakta. Aynı denize yaslanmış kazazede İzmir vapuru ise bu havaya birazda bedbinlik katmakta. Hani o ilk günlerdeki rıhtımdan taşan telaş, etrafını çepeçevre kuşatan alaka ? Bu kadar çabuk mu terk edilecek, bu kadar çabuk mu unutulacaktı ? Mamafih meseleye el atmış olan denizcilik bankası yakında onu kötü bir hatıra olmaktan kurtaracaktır.
Gönderen : Ahmet Kaban