Londra St James's Park Köprüsü


Londra'daki St James's parkında yeni inşa edilmiş olan bu köprünün sağlam olup olmadığı yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi kontrol edilmektedir. Köprünün üzerine yüzlerce asker adeta birbirine yapışırcasına sıkışık vaziyette doldurulmuş ve köprünün altında da bir kayık içinde 3 mühendis büyük bir dikkatle tetkikte bulunmuşlardır. Ellerindeki hususi ölçüler vasıtasıyla köprünün mukavemet derecesini tespit etmekte iken görülmektedirler. Mamafih sağlamlığından emin görünmekteler. Yoksa altına girip çalışmak pek kolay olmazdı...(1957)