Mahmut Nedim Paşa türbesiTürbe Bab-ı Ali caddesi üzerinde yer almaktadır. Mahmut Nedim paşa Tanzimat dönemi sadrazamıdır. Paşa 1818'de İstanbul'da doğmuştur. 1871 senesinde sadrazam Ali paşanın vefatı üzerine sadrazam (başbakan) olmuştur. Kısa bir süre sonra 1872'de sadrazamlık görevinden alınmıştır. İlerleyen zamanda 1875'de 2. kez sadrazamlığa getirilmiştir. Daha sonra 1878'de Musul valiliğine tayin edilmiş ve özür beyan ederek Midilli'ye gitmiş daha sonra tekrar İstanbul'a dönmüştür. 1879'da Sait paşa kabinesinde dahiliye nazırlığına (içişleri bakanlığı) tayin edilmiştir.  Sonrasında hastalığı sebebi ile görevinden azledilmiştir. Kısa bir vakit sonra 15 mayıs 1883'de vefat etmiştir. Türbede Mahmut Nedim paşa ve kimliği tespit olunamamış bir kişi ile iki sanduka bulunmaktadır. Türbenin kubbe kasnağında mermer üzerine kabartma tekniği ile celi sülüs hatla "Ankebut" suresinin 57. ayeti ile "Fecr suresi"nin 27-30 ayetleri yazılmıştır...2014
Türbenin 1993 yılına ait görünümü.