Malım var diye benlik edersin, ecel şerbetini bir gün sende içersin.


El Fatiha
Malım var diye benlik edersin, ecel şerbetini bir gün sende içersin.Yalın ayak, baş açık bu dünyadan göçersin...
Bütün dünya senin olsa ne fayda ?
Sahrayıcedit Mezarlığı