Mehmed Cevher Ağa'nın mezarı.


İstanbul Divan yolu caddesi üzerinde 2. Mahmud türbesinde bulunan mezarlarından bir başkası. Darüssaade ağası Mehmed Cevher ağanın mezarının üzerinde bulunan plaketten görüldüğü üzere vefat tarihi Hicri 1304 Miladi 1887'dir.