Mehmed Said Paşa'nın mezarı


Divan yolu caddesi Sultan İkinci Mahmud türbesinde bulunan mezarı.
Şura-yı Devlet Reisi
Mehmed Said Paşa
Vefatı
Hicri : 1335 Miladi 1917