Mustafa Sadrettin Paşa'nın mezarı.


İstanbul, Divan yolu caddesi Sultan 2. Mahmut türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğü mezarından bir başkası. Mezar taşından anlaşıldığı üzere Mustafa Sadrettin paşanın ölüm tarihi Hicri 1328 Miladi 1910 olarak görülmektedir.