Osmanlı Dönemi Arnavutluk'ta Geçit Töreni.


Osmanlı imparatorluğunun en geç yitirilen topraklarından Arnavutluk'ta bir geçit töreni.