Osmanlı Dönemi Tırnova.


Günümüz döneminde Bulgaristan sınırları içinde yer alan Tırnova'ya ait genel bir içeren gravür...