Osmanlı dönemi Üsküp Vardar nehri.


Osmanlı dönemi Üsküp Vardar nehri ve şehirden muhtelif Devlet i Aliyye i Osmaniyye binalarını gösterir kartpostal.