Padişahı Bekleyen Faytoncu, Abdullah Biraderler


1894 senesine ait Abdullah biraderler (Abdullah freres) koleksiyonundan bir başka fotoğraf. "Padişahı muhtemelen cuma selamlığına götürmek üzere bekleyen faytoncular."