Sadrazam Said Halim Paşa'nın mezarı.


Said Halim Paşa - Said Halim Pacha


Said Halim paşanın gençliği - Prince Said Halim.
İstanbul, Divan yolu caddesi Sultan 2. Mahmud türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğü mezarından bir başkası. Mezar taşından anlaşıldığı üzere Said Halim paşanın ölüm tarih Miladi 1921 olarak görülmektedir.