Sadullah Paşa'nın mezarı.


Osmanlı dönemi Viyana büyük elçisi Sadullah paşanın Divan yolu caddesi üzerinde bulunan 2. Mahmud türbesinde bulunan mezarı.
Plaketten görüldüğü üzere ölüm tarihi
Hicri: 1308 Miladi 1890'dır...