1957 San Francisco suikasti.


Suikast
Geçenlerde San Francisco'da bir polis merkezini alt üst eden bir hadise olmuştur. Sonradan deli olduğu anlaşılan bir adam merkeze girerek işinin başındaki komiseri tabanca ile öldürmek istemiştir. Bu vaziyet karşısında ani olarak yana eğilen komiser tehlikeyi atlatmış ve odaya giren arkadaşlarının müdahalesi ile adamı yakalattı. Birinci fotoğrafta hücum sahnesini, ikincide de tevkif sahnesini görüyorsunuz...1957