Süleymaniyeli Hüseyin Paşa'nın mezarı.


İstanbul, Divan yolu caddesi Sultan 2. Mahmut türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğü mezarından bir başkası. Mezar taşından anlaşıldığı üzere Süleymaniyeli Hüseyin paşanın ölüm tarihi Hicri 1304 Miladi 1887 olarak görülmektedir.