Sultan 2. Mahmud Türbesi, İstanbul.


Bir kartpostalda Sultan 2. Mahmud türbesi ve sebili.

İstanbul Fatih ilçesi Divan yolu caddesi üzerinde bulunan türbede Sultan 2. Mahmud (1785-1839), Sultan Abdülaziz (1830-1976), Sultan 2. Abdülhamid'e (1842-1918) ve diğer hanedan mensuplarına ait sandukalar bulunmaktadır. Türbenin hazire (mezarlık) bölümünde ise paşalar, hanedan mensupları ve Türk büyüklerine ait mezarlar bulunmaktadır. 2014