Suriye Azez ve Şam


Suriye Meselesi : Son durum, Suriye'nin orta doğu'da yarattığı ilk buhran değildir. Solcu bir hükümetin Rusya ve peyklerinden silah almaya başladığı iki seneden beri Suriye orta doğu'da bir çıban başı olmuş; Bütün memleket hudutlarımıza bakan yukarıdaki Azez'deki müstahkem mevki gibi bir ileri karakol psikolojisine bürünmüştür. (1957) 

Suriye'nin yüzölçümü 102.300 kilometre karedir. Nüfusu 31 Aralık 1953'de 3.655.904 idi.  Ordu mevcudu 50.000 kişi civarındadır. Geçenlerde Suriye'ye giden Mısır birliklerinin mevcudu ise 1000-1600 kişi kadardır. Memleket umumiyetle muhafazakardır. Solcu ve maceracı politika yukarıda başlıca caddesi görülen Şam'ın eseridir.